آلفاباکسعامل شکار یک کل وحشی در فیروزکوه پس از واریز جریمه به دادگاه معرفی شد.

به دنبال کسب اطلاعاتی مبنی بر حضور یک شکارچی غیر مجاز در مناطق آزاد فیروزکوه، نیروهای یگان محیط زیست این شهرستان مستقر در سرمحیط بانی ارجمند (آقایان حسین میرزا کریمی و شوزب کمالی و سرباز وظیفه مرادی) عازم ارتفاعات مذکور شدند.


منبع این نوشته : منبع