آلفاباکسفهرست مراکز مجاز نگهداری از حیات وحش بالاخره منتشر شد

باغ وحش تبریزدر حال حاضر ۵۳ مرکز نگهداری از حیات وحش در کشور از مجوز سازمان حفاظت محیط زیست برخوردارند با این وجود نه تنها استانداردهای بین المللی بلکه حتی ضوابط تعیین شده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست برای نگهداری از حیوانات را هم رعایت نمی کنند.


منبع این نوشته : منبع
نگهداری ,محیط زیست ,حفاظت محیط ,سازمان حفاظت